bild
Projekt
Nedan följer en kort beskrivning av de bolag vi är engagerade i idag.

Avdelare


Axiomatics programvara baseras på flerårig forskning från ett ett känt forskningsinstitut (SICS) och har som bolag varit verksamt i tre år. Axiomatics har programvara inom området "behörigheter" (d v s vad får du som användare göra efter att du har loggat in i ett system). Detta är ett område där traditionella lösningar ej längre fungerar väl när det blir allt fler, större, mer komplexa och mer sammanlänkade IT-system i många större organisationer.

Bolaget är idag ”the thought and technology leader” inom segmentet ”Authorization och Entitlement”. En av grundarna i bolaget är en av nyckelpersonerna i framtagandet av den nya standarden (XACML), vilket har hjälpt till att positionera bolaget som teknikledare. Axiomatics har genomfört de två största installationerna av dessa typer av system i världen.

Bolaget har ett starkt internationellt team som till stora delar har arbetat tillsammans under flera år. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt ett dotterbolag baserat på den amerikanska marknaden.

Webb:
www.axiomatics.com

Coach & Capital genomförde den initiala investeringen i Axiomatics i maj 2010.

Vårt nätverk i bolaget:
Kontaktperson och ansvarig i Management Teamet: Anders Ingeström

AvdelareClimaCheck
har utvecklat ett komplett program med mjuk och hårdvara för att prestandabestämma kylaggregat, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Bolaget fick under 2009 den prestigefyllda utmärkelsen "Refrigeration Product of the Year" i Storbrittanien.

Webb: www.climacheck.se

Coach & Capital genomförde den initiala investeringen i Climacheck i november 2009.

Vårt nätverk i bolaget:
Kontaktperson & ansvarig i Management Teamet: Jakob Larsson

 

Avdelare


Gardio
utvecklar ett mera modernt hemlarm som kombinerar modern teknik med sociala funktioner för hela familjen. Exempel på sådana sociala funktioner är att använda kameror med sensorer som alltid skickar bilder när någon kommer eller går, eller om larmet löses ut. Gardio kommer också att kunna påminna även om sådant som inte hänt, t ex att någon glömt larma på eller att städhjälpen inte kommit. Bolaget skapar något nytt i en växande bransch som hittills är präglad av traditionella lösningar som ej använder modern teknik.

Webb:
www.gardio.se

Coach & Capital genomförde den initiala investeringen i Gardio i maj 2011.

Vårt nätverk i bolaget:
Kontaktperson och ansvarig i Management Teamet: Kjell Arvidsson

AvdelareIdevio har byggt upp en intressant position inom området kartteknologier. Bolaget är speciellt känt för sin unika och patenterade metod med vektoriserad komprimering och ”streaming” av karttinformation, vilket t ex kan användas för att snabbare överföra och visa kartor i mobiltelefoner. Bolaget är baserat i Göteborg.

Webb: www.idevio.com

Coach & Capital genomförde den initiala investeringen i Idevio i maj 2009.

Idevios sajt Locago visar Idevios kraftfulla kartteknologi för mobiltelefoner. Locago är ett fritt kartprogram för mobilen med gps och vägbeskrivningar har flera tilläggsapplikationer. Det unika med tjänsten är att det är enkelt att lägga till innehåll och att kartan är mycket effektivare än andra karttjänster. Idag finns bl a "geografiskt taggad" information från Wikipedia, bilder från Flickr och stadsguider från WCities. Locagos "mobile map browser" har laddats ned av hundratusentals användare internationellt.

Webb: www.locago.com

Vårt nätverk i bolaget:
Kontaktperson & ansvarig i Management Teamet: Anders Ingeström

AvdelareInfrafone har en ledande position inom området för sotning av förbränningsanläggningar som finns hos energiproducenter (el resp värme), skepps/offshore-industrin samt inom processindustri. Med unik lågfrekvent infraljudsteknik sänks koldioxidutsläppen och verkningsgraden samt livslängden ökar för förbränningspannor. Infraljudstekniken och beräkningsalgoritmer bygger på grundaren Mats Olssons kompetens som är världsledande.
Bolaget är baserat i Stockholm.

Webb: www.infrafone.se

Coach & Capital genomförde den initiala investeringen i Infrafone i maj 2012.

Vårt nätverk i bolaget:
Kontaktperson & ansvarig i Management Teamet:
Bengt-Åke Älgevik

AvdelareVarför Axiomatics?
"Internationellt ledande ny programvara, inom nytt segment med stor tillväxtpotential"


Varför Climacheck?
"Marknadens bästa system för energianalys, optimerar värme- och kylpumpar"


Varför Gardio?
"Entreprenörer med känsla för den moderna familjens behov, skapar ny lösning i traditionell bransch"


Varför Idevio?
"Effektivare komprimering av kartdata, skapar snabbare applikationer i mobiltelefon"

Varför Infrafon?

"Stark marknadsposition inom sotning av förbränningsanläggningar, som bygger på grundarens unika beräkningsalgoritmer"