bild
Om oss » Organisation
Coach & Capital har en flexibel och kraftfull organisation för att effektivt identifiera, välja och utveckla våra projektbolag:
 
• Styrelsen är investeringskommitté
Ett stort nätverk av aktiva investerare bidrar i olika roller
• Externa nätverk bidrar i utvecklingen av våra projektbolag

Styrelse & Investeringskommitté
Avdelare
bildBengt-Åke Älgevik. Styrelseordförande. Född 1949. Civilekonom. Har varit verksam inom IT/Telekom sedan 1970-talet, bl. a. för bolag som Enator, Assistor (grundare/VD), Connectus (grundare/VD), Nett Information Products Inc Los Angeles, PictureTel Scandinavia (Nordenchef) och SYSteam (koncernchef). Arbetar idag som VD för Jeeves (O-listan). Nuvarande styrelseuppdrag är bl a Adaptlogic (ordf.). Initiativtagare till Coach & Capital.
Avdelare
bildKjell Arvidsson. Styrelseledamot. Född 1961. Ingenjör och Marknadsekonom. Privatinvesterare. Verksam inom Telekom/Mobiltelefoni huvudsakligen på Ericsson. Grundare och General Manager Ericsson IPX. Grundare av CLX Networks, arbetar idag som VD på Symsoft som ingår i CLX koncernen sedan 2009. Mångårig erfarenhet av investeringar, internationellt arbete inom Telekom samt Intraprenör/entreprenörskap.
Avdelare
bildJakob Larsson. Styrelseledamot. Född 1961. Civilekonom. Mångårig erfarenhet inom verkstadskoncernen Permec Group, bland annat VD för Fimek. Har även haft flera ledande befattningar inom Provobiskoncernen. Idag privatinvesterare och företagskonsult. Styrelseledamot i IUC och Handelskammaren Värmland.
Avdelare
bildFredrik Ramén. Styrelseledamot. Född 1961, Civilingenjörsexamen KTH, civilekonomexamen Stockholms universitet. 14 år inom Electroluxkoncernen, olika ledande befattningar inom koncernens verksamhet på nya marknader. 1997 till 2004 i Singapore, chef för Electrolux verksamhet i Östasien, sedan 2004 bosatt Bryssel, 2004-2007 vVD för Europa. Styrelseledamot Asia Growth Investors. Aktiv i familjeföretag.
Avdelare
bildAnders Ingeström. Management Team, Managing Partner. Född 1957. Civilingenjör industriell ekonomi. Har varit verksam i ledande befattningar inom IT/Telekom sedan 1980-talet, för bl a Ericsson, Connectus (grundare / marknadschef),  AU-System (AO-chef), Across Wireless AB (VD), Sonera Smarttrust (vVD/COO), Spinbox AB (VD) och Mobeon AB (VD). Arbetar för närvarande i egen verksamhet som managementkonsult, affärscoach och med styrelseuppdrag.


Revisor
Avdelare
bildSvante Forsberg. Född 1952. Deloitte, auktoriserad revisor, arbetande styrelseordförande i Sverige. Nuvarande uppdrag bl.a. Anticimex, Black Earth Farming, Connecta, Diligentia, Fabege och Skandia Liv. Civilekonom.

Kontakta Styrelsen
Bengt-Åke Älgevik
+46 708 731 838

Kjell Arvidsson
+46 737 082 999

Jakob Larsson
+46 767 671 141

Anders Ingeström

+46 701 800 800

Fredrik Ramén
+46 70 319 87 57