bild
Om oss » Inriktning
Coach & Capital tar ledningen i Sverige i kommersialiseringsfasen − den fas då produkten finns på marknaden och har kundintäkter och bolag satsar på tillväxt. Vårt fokus detta år är att investera i bolag som har en årsintäkt från 5 mkr och upp till 50 mkr.

Den svenska riskkapitalmarknaden saknar starka aktörer i kommersialiseringsfasen. I denna fas verkar idag nästan enbart enstaka affärsänglar. Traditionella riskkapitalbolag saknar ofta verksamhetsnära kompetens och har för höga kostnader för att lyckas i denna fas.
 
Vi anser att kommersialiseringsfasen för unga tillväxtföretag, som är intressant redan idag, kommer att bli ännu attraktivare under de närmaste åren: 

Flertalet projekt bör och kan göra bra ”exit” efter kommersialisering. Färre projekt kan motivera egen internationell expansion i stor skala. I en globaliserad värld finns redan väl etablerade distributionskanaler för det stora flertalet produkter
Värderingarna efter lyckad kommersialisering kommer att öka påtagligt
Flödet av nya projekt ökar och fler projekt når kommersialisering
Sverige har en fördel genom tillgång till bra ingenjörer som utvecklar bra teknologier och produkter

Vi är intresserade av teknikprojekt inom de flesta områden inkluderande IT, Telekom, Internet, Media, Energiteknik, Miljöteknik, Medicinteknik, Tillverkningsindustri m m.

Coach & Capital är unikt genom vårt nätverk, vår coaching och att vi själva använder entreprenöriella arbetsmetoder.

Vi på Coach & Capital har en tydlig inriktning. Vi arbetar strukturerat och analytiskt, dock ej byråkratiskt, givetvis snabbt och effektivt. Vi vet vart vi ska, hur vi ska ta oss dit och arbetar bra tillsammans.
Framgångsfaktorer
Välja projekt med stor potential
Anpassa ”deal structure” till omständigheterna
Aktiv coaching av företagsledningen
Skapa fungerande uthålliga affärer i bolagen
Använda entreprenöriella arbetsmetoder
Aktivt utnyttja vårt kompetensnätverk

Värderingar
Respekt för entreprenören, ledningen och vårt partnerskap
”Småländsk kostnadsmedvetenhet”
Långsiktighet, trovärdighet
Integritet, ärlighet, ansvarstagande
Öppenhet, fördomsfrihet, konstruktiv kritik