bild
Investerare
Coach & Capital är ett "venturebolag" och har tagit det bästa från riskkapitalbolag och affärsängelnätverk. Vi är ett svenskt AB.

Vi växer men har redan idag tillgång över 60 mkr i riskkapital. Vi planerar i ett första steg att investera i upp till ca 10 projektbolag.

Vi gjorde under sommaren 2008 vår första investering och är idag aktiv investerare i flera bolag, läs mer under Projekt.

Privatpersoner, bolag och institutioner
Företaget har grundats av ett 20-tal personer, de flesta är själva entreprenörer. Samtliga investerar minst 2 mkr. Idag är vi ett 50-tal investerare, som för närvarande har ”committat” från 0,5 mkr till 5 mkr per investerare. Kapitalet är ”committat” och inbetalas uppskattningsvis över en 5-årsperiod.

Privatpersoner, bolag och institutioner är alla möjliga investerargrupper i Coach & Capital.

Bra avkastningspotential
Coach & Capital förväntas ge investerare en bra avkastning bl a genom att

• Vi gör noggrann analys och utvärdering vid val av investeringsobjekt
• Vi tillsätter en noggrant utvald coach som aktivt stöttar projektbolaget
• Vi avropar ”committat” investeringsbelopp från investerare över ca 5 år
• Värdestegringen i kommersialiseringsfasen är större än i övriga faser
• Innehavstiden hålls kort genom väl planerade industriella försäljningar
• Riskspridning skapas genom urvalsprinciper och portföljstrategi

Medel från "exits" delas direkt ut till C&C investerare
Coach & Capital har en modell så att medel som bolaget får vid försäljning av ett innehav i ett bolag (s k "exit") delas ut till C&C investerare efter en bolagsstämma.

I början av år 2011 gjorde C&C en exit då vi sålde vårt innehav i bolaget Mindmancer. Likvida medel från denna försäljning kommer att delas ut till C&C investerare efter en extra bolagsstämma.

Aktivt nätverk skapar möjligheter

Investerare i Coach & Capital har möjlighet att inom ramen för ”private placements” i projektbolagen göra saminvesteringar med oss i de bolag vi investerar i. Dessutom deltar investerare i ett stimulerande nätverk, som bl a ger möjlighet att engagera sig i vår verksamhet.