bild
Coaching
Aktiv coaching - Vårt unika koncept!
Coach & Capital investerar riskkapital i unga tillväxtbolag med en färdig produkt eller tjänst klar för kommersialisering. Utöver kapital tillför vi aktiv coaching. Vår erfarenhet är att 5 mkr och bra coaching ger mer än 10 mkr med svag coaching.

Därför heter vi Coach & Capital – inte tvärtom!

Vårt koncept kring coaching omfattar tre olika roller:

• Aktivt styrelsearbete
• Projektledare minimum 1 dag per vecka i varje projektbolag
• Specialistkompetens & extra resurser genom brett nätverk

En unik roll i vår ”coaching” är att vara Projektledare i våra Projektbolag. En Projektledare kompletterar på ett mer operativt plan den styrelserepresentation som Coach & Capital har i Projektbolagen. Ett av de viktigaste områdena för projektledaren i kommersialiseringsfasen är säljstrategi och säljarbete. Övriga områden varierar med varje Projektbolags unika situation.

Projektledare handplockas för varje Projektbolag. En projektledare har bl a
• Entreprenörserfarenhet, vana att arbeta i mindre tillväxtprojekt
• Väl utvecklad marknads- och försäljningskompetens
• Generalistkompetens, med bred och stark kommersialiseringskompetens
• Branschkunskap, med personliga starka nätverk inom olika branscher

Med rätt coaching säkras projektets framgång och behovet av kapital minskas.