bild
Välkommen till oss!

Coach & Capital välkomnar entreprenörer med spännande affärsidéer som ser potentialen i ett nära samarbete med en ovanligt aktiv investerare.

Coach & Capital är inte ett traditionellt riskkapitalbolag. Vi är inte heller ett affärsängelnätverk. Coach & Capital är ett venturebolag. Vårt bidrag av nätverk, kompetens och resurser är minst lika viktigt som kapitalet vi investerar.

Vi kallar vårt koncept aktiv coaching. Vår coaching är otraditionell – vi är hands-on och agerar som drivande seniora projektledare både på strategisk och operativ nivå. Med aktiv coaching av entreprenörerna i våra bolag säkrar vi projektens framgång och minskar kapitalbehovet.

Ett nätverk av personer med gedigen erfarenhet av entreprenörskap, intraprenörskap, företagsledning och investeringar från olika branscher står bakom Coach & Capital. Vi investerar våra egna pengar. Vi är idag över 60 personer och växer fortfarande!

Coach & Capital är intresserade av bolag som har lämnat produktutvecklingsfasen och har kundintäkter. Vårt fokus för ytterligare nyinvesteringar är bolag som har en årsintäkt från 10 mkr och uppåt. Vi går, tillsammans med partners, in i bolag som har ett kapitalbehov av upp till 30 mkr.